Elektronické služby
Menu
Aktuality
04.06.2019
MDD 2019


Pozývame Vás na Deň detí 2019,
ktorý sa bude konať v sobotu 8.6.2019 od 10,00 hod. na miestnom ihrisku v Hurbanovej Vsi.
Pre deti sú pripravené rôzne súťaže, hry a občerstvenie.
Registrácia súťažiacich detí bude o 9,30 hod.
Tešíme sa Vašu účasť.... Viac »

20.03.2019
Oznámenie e-mailovej adresy pre delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019

Na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 je určená e-mailová adresa obce Hurbanova Ves:

hurbanova.ves@azet.sk

V obci zriadený iba jeden volebný okrsok pr... Viac »

01.03.2019
Otvárame Náš obchod
V piatok 1.3.2019 o 15:00 otvárame Náš obchod, ktorý sme kompletne zrekonštruovali a ktorý bude prevádzkovať Obec Hurbanova Ves.

Našim cieľom je ponúkať cenovo dostupný a kvalitný tovar (potraviny, drogéria, mrazený tovar, nápoje a pod.), ktorého sorti... Viac »

25.01.2019
Oznámenie emailovej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta SR 2019

Na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 je určená e-mailová adresa obce Hurbanova Ves:

hurbanova.ves@azet.sk

V obci zriadený iba jeden volebný okrs... Viac »


Zverejnené zmluvy

verzia pre tlač
 
Zverejnené zmluvy v súlade s ustanoveniami zákona č. 546/2010 Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Podľa § 47a sa zverejňuje akákoľvek písomná zmluva (bez ohľadu na predmet či hodnotu) uzavretá po 1. januári 2011, s výnimkou pracovných zmlúv a dohôd. Zverejnenie je podmienkou účinnosti. V zmluvách sa nezverejňujú údaje chránené podľa osobitných zákonov.

Dátum 
zverejnenia

Zmluvný
partner

Druh zmluvy

Zmluva


Rok 2019
 

       
10.07.2019 WIND 2, s.r.o. Zmluva voda a kanalizácia VK-230002019
10.07.2019 Marek Úradníček Zmluva voda a kanalizácia VK-299002019
06.06.2016 Marek Bilický Zmluva voda a kanlizácia VK-044022019
07.05.2019 Anna Boldovjáková Zmluva voda a kanalizácia VK-298002019
07.05.2019 Kvalitné domy, s.r.o. Zmluva voda a kanalizácia VK-227002019
04.06.2019 Komunálna poisťovňa Poistná zmluva - ČOV ZML-2019009
04.06.2019 Komunálna poisťovňa Poistná zmluva - kanalizácia ZML-2019008
04.06.2019 N.M. audit, s.r.o. Zmluva o auditorských službách ZML-2019007
04.06.2019 VPP, a.s. Zmluva o zbere a preprave vybraných zložiek komunálneho odpadu ZML-2019006
29.04.2019 Ing. Renáta Šimková Zmluva voda a kanalizácia VK-237002019
29.04.2019 Martin Košťál Zmluva voda a kanalizácia VK-236002019
29.04.2019 Ján Kolačkovský Zmluva voda a kanalizácia VK-234002019
30.03.2019 Marcel Richtárik Zmluva voda a kanalizácia VK-032002019
28.02.2019 Minit Slovakia, s.r.o. Zmluva o výpožičke zariadení ZML-2019005
08.02.2019 Dve sestry, s.r.o. Zmluva o nájme nebytových priestorov ZML-2019004
31.01.2019 Minit Slovakia, s.r.o. Zmluva o spolupráci ZML-2019003
17.01.2019 Úrad vlády SR Zmluva o poskytnutí dotácie UVSR-1098/2018
16.01.2019 IOC, s.r.o. Zmluva o spolupráci ZML-2019001
02.01.2019 Mgr. Tatiana Obrtlíková Zmluva voda a kanalizácia VK-209012019
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011
 verzia pre tlač