Elektronické služby
Menu
Aktuality
16.06.2020
Obstarávanie zmie a doplnkov územného plánu
Obecné zastupiteľstvo v Hurbanovej Vsi dňa 18.5.2020 v súlade s §30 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov rozhodlo o obstarávaní zmien a doplnkov územného plánu obce Hurbanova Ve... Viac »

20.04.2020
VO na kaolis na odvodňovanie kalu pre ČOV
V prípade akejkoľvek otázky nás neváhajte kontaktovať na mailové kontakty hurbanova.ves@azet.sk alebo hurbanova.ves@zoznam.sk, z dôvodu zadokumentovania transparentnosti postupov pri verejnom obstarávaní. Viac »

15.04.2020
Nový cestovný poriadok platný od 19.4.2020

28.03.2020
Núdzový stav od 28.3.2020
Od 28.3.2020 0:00 je v SR Vyhlásený Núdzový stav.

Núdzový stav podľa platnej legislatívy znamená:

(1) Núdzový stav môže vláda vyhlásiť len za podmienky, že došlo alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k ohrozeniu života a zdravia osôb, a to aj v príčinn... Viac »


Zverejnené zmluvy

verzia pre tlač
 
Zverejnené zmluvy v súlade s ustanoveniami zákona č. 546/2010 Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Podľa § 47a sa zverejňuje akákoľvek písomná zmluva (bez ohľadu na predmet či hodnotu) uzavretá po 1. januári 2011, s výnimkou pracovných zmlúv a dohôd. Zverejnenie je podmienkou účinnosti. V zmluvách sa nezverejňujú údaje chránené podľa osobitných zákonov.

Dátum 
zverejnenia

Zmluvný
partner

Druh zmluvy

Zmluva


Rok 2020
 

       
11.05.2020 ASIO-SK, s.r.o. Kúpna zmluva ZML-2020005
18.03.2020 Eva Novosadová Zmluva voda a kanalizácia VK-312002020
06.03.2020 Prima banka Slovensko, a.s. Zmluva o bežnom účte ZML-2020004
02.03.2020 Dušan Pokrývka Zmluva voda a kanalizácia VK-282002020
02.03.2020 Erik Michalek Zmluva voda a kanalizácia VK-311002020
29.02.2020 Malodunajsko, o. z. Zmluva o prenájme nebytových priestorov ZML-2020003
29.01.2020 KOW, s.r.o. Zmluva o dielo ZML-2020001
27.01.2019 Peter Stehlík Zmluva voda a kanalizácia VK-229012020
24.01.2020 ZSE Energia, a. s. Zmluva o združenej dodávke elektriny ZML-2020002
 verzia pre tlač