Elektronické služby
Menu
Aktuality
16.04.2018
Verejné zhromaždenie občanov 19.4.2018
Pozývame Vás na verejné zhromaždenie občanov dňa 19.4.2018 o 18:00 hod. v miestnom kultúrnom dome.
Predmetom zhromaždenia bude informácia o rekonštrukcii miestnych komunikácií v obci.... Viac »

09.03.2018
Výsledok VO - Stavebné úpravy obecnej budovy
Verejný obstarávateľ v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku v hodno... Viac »

12.02.2018
Karneval 2018
Pozývame Vás na Karneval 2018, ktorý sa bude konať v sobotu 17.2.2018 o 15,00 hod. v Kultúrnom dome v Hurbanovej Vsi.
Občerstvenie zo strany mamičiek (sladké aj slané) bude vítané.
Účasť detí do 15 rokov prosíme nahlásiť na Obecný úrad v Hurbanovej Vsi d... Viac »

26.01.2018
Oznámenie o začatí konania - výrub drevín WIND2, s.r.o.


Zverejnené zmluvy 2016

verzia pre tlač
 
Zverejnené zmluvy v súlade s ustanoveniami zákona č. 546/2010 Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Podľa § 47a sa zverejňuje akákoľvek písomná zmluva (bez ohľadu na predmet či hodnotu) uzavretá po 1. januári 2011, s výnimkou pracovných zmlúv a dohôd. Zverejnenie je podmienkou účinnosti. V zmluvách sa nezverejňujú údaje chránené podľa osobitných zákonov.

Dátum 
zverejnenia

Zmluvný
partner

Druh zmluvy

Zmluva


Rok 2016
 

19.12.2016 Mgr. Ingrid Kalmárová Zmluva voda a kanalizácia VK-001012016
16.12.2016 Ing. Ľubomír Petrák a Anna Petráková Zmluva o spolupráci ZML-2016027
16.12.2016 Slovak Telekom, a.s. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb ZML-2016026
16.12.2016 Milan Zuberec Zmluva o dielo - revízia plynových kotolní ZML-2016025
12.12.2016 Patrik Angst Zmluva voda a kanalizácia VK-063062016
16.11.2016 Ing. Ivan Úradníček Zmluva voda a kanalizácia VK-166012016
16.11.2016 Ing. Ivan Úradníček Zmluva o spolupráci ZML-2016024
15.11.2016 Slovak Telekom, a.s. Zmluva o inkase ZML-2016023
07.10.2016 Michal Karner Zmluva voda a kanalizácia VK-063082016
07.10.2016 Segbedji Frejuce Frobel Ganse Zmluva voda a kanalizácia VK-157012016
07.10.2016 Katarína Van Begin a Bruno Van Begin Zmluva voda a kanalizácia VK-098122016
07.10.2016 Katarína Van Begin a Bruno Van Begin Zmluva voda a kanalizácia VK-098112016
07.10.2016 Katarína Van Begin a Bruno Van Begin Zmluva voda a kanalizácia VK-098102016
07.10.2016 Katarína Van Begin a Bruno Van Begin Zmluva voda a kanalizácia VK-098092016
07.10.2016 Katarína Van Begin a Bruno Van Begin Zmluva voda a kanalizácia VK-098082016
07.10.2016 Katarína Van Begin a Bruno Van Begin Zmluva voda a kanalizácia VK-098072016
07.10.2016 Katarína Van Begin a Bruno Van Begin Zmluva voda a kanalizácia VK-098062016
07.10.2016 Katarína Van Begin a Bruno Van Begin Zmluva voda a kanalizácia VK-098052016
07.10.2016 Katarína Van Begin a Bruno Van Begin Zmluva voda a kanalizácia VK-098042016
07.10.2016 Katarína Van Begin a Bruno Van Begin Zmluva voda a kanalizácia VK-098032016
07.10.2016 Katarína Van Begin a Bruno Van Begin Zmluva voda a kanalizácia VK-098022016
07.10.2016 Katarína Van Begin a Bruno Van Begin Zmluva voda a kanalizácia VK-098012016
07.10.2016 Slovak Telekom, a.s. Zmluva o inkase ZML-2016020
07.10.2016 Dátové centrum obcí a miest Zmluva o pripojení k informačnému systému ZML-2016019
07.10.2016 Slovak Telekom, a.s. Zmluva o inkase ZML-2016018
28.09.2016 Peter Kačurik Zmluva voda a kanalizácia VK-193002016
28.09.2016 Peter Kačurik Zmluva o spolupráci ZML-2016017
31.08.2016 Igor Kováč Zmluva o spolupráci ZML-2016016
02.08.2016 Katarína Bartošová Kúpna zmluva ZML-2016012
02.08.2016 Mariám Tomášov a Zuzana Tomášová Kúpna zmluva ZML-2016010
01.08.2016 Ing. Ľubomír Petrák Zmluva voda a kanalizácia VK-012122016
01.08.2016 Andrej Hrutka Zmluva voda a kanalizácia VK-191002016
25.07.2016 Mgr. Ivana Guldanová Zmluva voda a kanalizácia VK-190002016
22.07.2016 Dôvera, a.s. Zmluva o elektronickej komunikácii ZML-2016015
04.07.2016 Roman Čizmazia Kúpna zmluva ZML-2016011
01.07.2016 Marek Madzik Zmluva voda a kanalizácia VK-188002016
24.06.2016 Ing. Robert Angyal Zmluva voda a kanalizácia VK-169002016
24.06.2016 ENERCOM, s.r.o., Nitra Zmluva o dielo ZML-2016014
24.06.2016 Recyklogroup, a.s., Bratislava Zmluva o spolupráci - odpady ZML-2016013
20.06.2016 Ing. Ľubomír Petrák Zmluva voda a kanalizácia VK-012112016
20.06.2016 TM ELEKTRO, s.r.o., Sládkovičovo Zmluva voda a kanalizácia VK-184012016
16.05.2016 WIND2, s.r.o. Bratislava Zmluva o spolupráci ZML-2016009
18.04.2016 UNION, a.s. Zmluva o využívaní elektronických služieb ZML-2016008
18.04.2016 Ing. Ľubomír Petrák Zmluva voda a kanalizácia VK-012102016
18.04.2016 Ing. Ľubomír Petrák Zmluva voda a kanalizácia VK-012092016
18.04.2016 Matej Šiška Zmluva voda a kanalizácia VK-183012016
18.04.2016 Natália Ďuricová Zmluva voda a kanalizácia VK-183002016
18.04.2016 Peter Ježovič Zmluva voda a kanalizácia VK-182002016
18.04.2016 Ernest Kubovics Zmluva voda a kanalizácia VK-181002016
18.04.2016 Martin Hricko Zmluva voda a kanalizácia VK-180002016
31.03.2016 Miroslav Magoš Zmluva voda a kanalizácia VK-022022016
29.03.2016 Ing. Ján Kadanec Zmluva voda a kanalizácia VK-177002016
24.03.2016 Ladisco, s.r.o. Zmluva o výkupe vedľajších živočíšnych produktov ZML-2016005
22.03.2016 Slovgram Autorská zmluva ZML-2016007
22.03.2016 Mesto Senec a 12 obcí Dodatok č.3 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu ZML-2016006
14.03.2016 Západoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o budúcej zmluve ZML-2015013
14.03.2016 Recyklogroup, a.s., Bratislava Zmluva o budúcej zmluve ZML-2016004
14.03.2016 Ing. Tibor Kováč Zmluva voda a kanalizácia VK-179002016
14.03.2016 Ing. Tibor Kováč a Ing. Anna Kováčová Zmluva o spolupráci ZML-2016003
15.02.2016 Rastislav Macek Zmluva voda a kanalizácia VK-178002016
04.02.2016 Eliška Gregoričková Zmluva o uskutočnení vystúpenia ZML-2016002
25.01.2016 Veronika Chromčáková Zmluva voda a kanalizácia VK-174002016
20.01.2016 Helena Hladká Zmluva voda a kanalizácia VK-176002016
 verzia pre tlač