Elektronické služby
Menu
Aktuality
06.10.2020
Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov
Lesy SR zverejnili výzvu pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom a zoznam vyzývaných vlastníkov...... Viac »

10.09.2020
Koronavírus 2020-09-10
Opatrenie hlavného hygienika platné od 10.09.2020
Všetky platné opatrenia hlavného hygienika... Viac »

05.09.2020
Nové opatrenia ku koronavírusu
Opatrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva platné od 6.9.2020 Viac »

16.06.2020
Obstarávanie zmie a doplnkov územného plánu
Obecné zastupiteľstvo v Hurbanovej Vsi dňa 18.5.2020 v súlade s §30 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov rozhodlo o obstarávaní zmien a doplnkov územného plánu obce Hurbanova Ve... Viac »


Voľby do VÚC 2009

verzia pre tlač
poslať e-mailom
 
Podľa § 24 zákona č. 303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že:
Voľby do orgánov Bratislavského samosprávneho kraja sa budú konať v sobotu 14. novembra 2009 od 7,00 hod. do 22,00 hod.
Miestom konania volieb je podľa Vášho trvalého pobytu volebná miestnosť, ktorá sa nachádza v Kultúrmon dome v Hurbanovej Vsi, Hurbanova Ves č. 48 - volebný okrsok č. 1.

Uvedená volebná miestnosť je príslušná aj v prípade konania druhého kola volieb predsedu samosprávneho kraja.

Poučenie:
Vážení voliči,
pred hlasovaním preukážte svoju totožnosť občianskym preukazom alebo povolením na trvalý pobyt pre cudzinca. Potom dostanete od členov komisie dva hlasovacie lístky a prázdnu obálku. Volíte zakrúžkovaním poradového čísla, ktoré je uvedené pred menom kandidáta. Na hlasovacom lístku na voľbu predsedu samosprávneho kraja môžete zakrúžkovať poradové číslo iba jedného kandidáta. Na hlasovacom lístku na voľbu poslancov zastupiteľstva môžete zakrúžkovať poradové číslo iba jedného kandidáta (vo volebnom obvode č. 16 sa volí iba jeden poslanec zastupiteľstva samosprávneho kraja). Oba hlasovacie lístky vložíte do obálky a túto vhodíte do volebnej schránky.

Zoznam kandidátov na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja:
1.   Vladimír Bajan (nezávislý kandidát)
2.   Róbert Beňo (MOST-HÍD)
3.   Mária Bertóková (Rómska iniciatíva Slovenska)
4.   Pavol Frešo (SDKÚ-DS, KDH, SMK-MKP, OKS, SaS)
5.   Martin halás (SDĽ)
6.   Juraj Janošovský (ÚSVIT)
7.   Zdenko Marton (KSS)
8.   Jaroslav Paška (SNS)
9.   Peter Pilinský (Strana zelených Slovenska)
10. Miloslav Šimkovič (EDS)
11. Branislav Zákradník (nezávislý kandidát)

Zoznam kandidátov na poslancov Bratislavského samosprávneho kraja:
1.   Ján Barkol (SaS)
2.   Ján Batyka (MOST-HÍD)
3.   Jozef Čič (SMER-SD, ĽS-HZDZ, Strana zelených, HZD)
4.   Ladislav Gujber (SDKÚ-DS, KDH, SMK-MKP, OKS)
5.   Alojz Koiš (SNS)
6.   Ambróz Vincze (OBČIANSKI KANDIDÁTI)
 verzia pre tlač
poslať e-mailom