Elektronické služby
Menu
Aktuality
06.10.2020
Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov
Lesy SR zverejnili výzvu pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom a zoznam vyzývaných vlastníkov...... Viac »

10.09.2020
Koronavírus 2020-09-10
Opatrenie hlavného hygienika platné od 10.09.2020
Všetky platné opatrenia hlavného hygienika... Viac »

05.09.2020
Nové opatrenia ku koronavírusu
Opatrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva platné od 6.9.2020 Viac »

16.06.2020
Obstarávanie zmie a doplnkov územného plánu
Obecné zastupiteľstvo v Hurbanovej Vsi dňa 18.5.2020 v súlade s §30 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov rozhodlo o obstarávaní zmien a doplnkov územného plánu obce Hurbanova Ve... Viac »


Nové cestovné poriadky platné od decembra 2009

verzia pre tlač
poslať e-mailom
 
Od 13.12.2009 platia nové cestovné poriadky. V cestovných poriadkoch sú nasledovné zmeny:

Linka 102443 Bratislava – Tureň –  Senec – Hurbanova Ves
Spoj č.15( ) – s odchodom Tureň,majer o 12:45 hod. s príchodom Senec,žel.st. o 13:00 hod. zmenený na čas s odchodom Tureň,majer o 12:40 hod. s príchodom Senec,žel.st. o 12:55 hod.
Spoj č.23(rk) – s odchodom Tureň,majer o 16:55 hod. s príchodom Senec,žel.st. o 17:10 hod. zmenený na čas s odchodom Tureň,majer o 17:00 hod. s príchodom Senec,žel.st. o 17:15 hod.
Spoj č.21(X) – s odchodom Tureň,majer o 15:25 hod. s príchodom Senec,žel.st. o 15:40 hod. zmenený na čas s odchodom Tureň,majer o 15:30 hod. s príchodom Senec,žel.st. o 15:45 hod.
Spoj č.26(rk) – s odchodom Senec,žel.st. o 16:35 hod. s príchodom Tureň,majer o 16:50 hod. zmenený na čas s odchodom Senec,žel.st. o 16:45 hod. s príchodom Tureň,majer o 17:00 hod.
 
Na spojoch linky bola vykonaná zmena aktualizácie znamienok prevádzkovania počas vianočných sviatkov a obdobia medzi vianocami až nového roka.

Cestovný poriadok linky 102443 platný od 13.12.2009

Linka 108409 Senec – Šamorín
Zrušené zastávky Mierovo,VU; Štvrtok na Ostrove,rázc.
Spoj č.5(X) – s odchodom Senec,aut.st o 6:25 hod. s príchodom Šamorín,aut.st. o 7:30 hod. zmenený na čas s odchodom Senec,žel.st o 6:20 hod. s príchodom Šamorín,aut.st. o 7:30 hod. Zmena trasovania spoja cez Tureň
Spoj č.31(rk) – s odchodom Senec,žel.st. o 18:15 hod. s príchodom Šamorín,aut.st. o 19:20 hod. zmenený na čas s odchodom Senec,žel.st. o 18:20 hod. s príchodom Šamorín,aut.st. o 19:25 hod.
Spoj č.37(Xr) – s odchodom Senec,žel.st. o 20:45 hod. s príchodom Zlaté Klasy,Rastice Jednota o 21:25 hod. zmenený na čas s odchodom Senec,žel.st. o 20:50 hod. s príchodom Zlaté Klasy,Rastice Jednota o 21:30 hod.
 
Spoj č.32(rk) – s odchodom Šamorín,aut.st. o 16:25 hod. s príchodom Senec,aut.st. o 17:25 hod. zmenený na čas s odchodom Šamorín,aut.st. o 16:20 hod. s príchodom Senec,žel.st. o 17:20 hod.
Spoj č.38(Xr) – s odchodom Šamorín,aut.st. o 19:25 hod. s príchodom Senec,aut.st. o 20:40 hod. zmenený na čas s odchodom Šamorín,aut.st. o 19:30 hod. s príchodom Senec,žel.st. o 20:45 hod.
Spoj č.40(ak) – s odchodom Šamorín,aut.st. o 19:25 hod. s príchodom Zlaté Klasy,Rastice Jednota o 19:55 hod. zmenený na čas s odchodom Šamorín,aut.st. o 19:30 hod. s príchodom Zlaté Klasy,Rastice Jednota o 20:00 hod.
 
Na spojoch linky bola vykonaná zmena aktualizácie znamienok prevádzkovania počas vianočných sviatkov a obdobia medzi vianocami až nového roka.

Cestovný poriadok linky 108409 platný od 13.12.2009
 verzia pre tlač
poslať e-mailom